Mammy Blue

Мариус Куркински - Mammy Blue (cover)


Мариус Куркински - Mammy Blue (cover)


Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.

Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.


Обливаш ме във самота, говориш дими за смъртта.

Сбогуваш се с безброй пейзажи от града.

Сбогуваш се през есента с полетата на любовта,

сбогуваш се и с мен - единствен на света.


Не съм до теб през пролетта,

не съм до теб през любовта,

сбогувам се с безброй пейзажи над града.


Оставяш ме така в нощта,

а виж от мен тече кръвта.

Нали сме двама най-безкрайни на света.


Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.

Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.


Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.

Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.


Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.

Oh, mamee!

Oh mamee, mamee blue. Oh mamee blue.