(video) България и Великите сили

епизод на ИСТОРИЯ.BG

"Големите народи вършат каквото си пожелаят, а малките – каквото им наредят!" Има ли златно сечение между нарушен суверенитет и лоялни съюзни отношения с по-голяма държава? Вечен ли е геополитическият модел, в който Великите сили се разпореждат със съдбата на малките държави? Обречена ли е България да козирува во веки?


На 9 май в студиото на "История.bg" дискутираме "България и Великите сили" - тема колкото комплицирана, толкова и категорично ясна