Езическа България (video)

епизод на ИСТОРИЯ.BG

Езическа България - епизод на ИСТОРИЯ.BG


Предаването води Тодор Чобанов, а дискусията се съсредоточава върху тъмните векове на езичеството. Заедно с историци и археолози ще се пренесем във времето преди българският народ да приеме Христовата вяра. Говори се например за легендарният родоначалник и прародител на българите Авитохол, за който се вярва, че е живял 300 години, както и за родът Дуло.

След изворите и други древни сведения за езичеството на прабългарите можем да научим: “Зад вратите на Каспийско море живеят бугари народ езически и варварски аз чух българите създателят си с името Едфу и когато ги попитах как те наричат своя идол те ми отговориха Фа, което означава този който е горе или този, който е далеч. Те не познаваха името на Христа и със скитското си невежество служеха на слънцето, месечината и други звезди.” Това пише Теофилакт

снимка на Розетата от Плиска