Русофили и русофоби (видео)

епизод от ИСТОРИЯ.БГ

„Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Тя всякога е само своята политика гледала.”


Георги Раковски, „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите”, Русчук, 1881г.


„Що се отнася до Русия, аз мисля, че няма защо да ви обсипвам с гръмки фрази, как ние, българите, нея, нашата Освободителка, обичаме и колко на нея се уповаваме. Aз лично мога само да прибавя, че на мене, полурусин по възпитание и образование, всичко руско, до колкото то се спогажда с моите отечествени български интереси, е особено мило и скъпо. Русите са естествени покровители на България. Това е решено. „


Петко Каравелов