85 години от Деветнадесетомайския преврат

епизод на ИСТОРИЯ.BG

Периодът между двете Световни войни в Царство България е изключително динамичен в обществено-политически и стопански план. Страната ни бавно, но сигурно се ориентира като основен търговски партньор на Германия.

Кипящите в Западна Европа и СССР нови идеологии и обществени движения намират своите ревностни последователи и сред нашите предци. В политическите сблъсъци преплитат шпаги дейците за национално обединение, земеделците, комунистите, организациите на армията. Наченки имат и първите фашистки организации. Кръвта на един малък народ на Балканския полуостров ври и кипи в търсене на себе си и промяната.

Деветнадесетомайският преврат е държавен преврат в България, извършен на 19 май 1934 г. от Политическия кръг „Звено“ и Военния съюз с помощта на армията. Новото правителство начело с Кимон Георгиев (19 май 1934 – 22 януари 1935) отменя Търновската конституция, разпуска Народното събрание и забранява политическите партии и революционните организации.

Черно-бяла снимка на превратаджията Кимон Георгиев и сръбският крал Александър Караджорджевич.