Cloudy Morning Skies

Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото огряващо облаците при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото огряващо облаците при изгрев над квартал "Витоша"
Снимка на заревото огряващо облаците при изгрев над квартал "Витоша"