Държавна резиденция "Банкя"

Повечето снимки във фото галерията са от 2020 г.

От започването на строителството през 1973 г. до последните официални новини от 2017 г.

YouTube video