Агенти на Държавна Сигурност уличени в банковите фалити от 90-те години.

Банкери - кредитни милионери са преки участници в банковите фалити от 90-те години, в които бе заграбена значителна част от националният ресурс тогава.

Имената на Венцислав Йосифов (изправеният) и Валентин Моллов – банкерите от Първа частна банка и агенти на Държавна сигурност, изплуваха сред кредитните длъжници към фалиралата Агробизнесбанк | Снимка: capital.bg.

Бивши банкери от Първа Частна Банка бяха осветени като агенти на комунистическата Държавна Сигурност.

Валентин Моллов и Венцислав Йосифов бяха оповестени като агенти на ДС и в качеството на кредитни длъжници към пловдивската Агробизнесбанк.

Имената на бившите агенти изплуваха при проверка на Комисията по досиетата извършена за установяване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби сред кредитните милионери към Агробизнесбанк закрита през 1997 година. Моллов и Йосифов са сред имената на 10-те сътрудници на ДС оповестени при проверката, която е обхванала общо 60 длъжници, а сред тях 72 лица, от които с досиета са 16 души. Шест от тях са починали информацията за тях по закон не е публична. Моллов Йосифов чиято принадлежност към държавна сигурност бе разкрита през 2014 година при проверка на Първа Частна Банка са проверени този път като кредитни длъжници съдружници във фирмата длъжник “ФБК Пловдив” ООД гр. Пловдив. Според бюлетина на БНБ за кредитните длъжници от 97-ма година ФБК Пловдив има три кредита към Агробизнесбанк в периода 94- 96 година на обща стойност над 6 милиарда лева (неденоминирани). Лихвата върху тази сума е над 5 милиарда неденоминирани лева. Сред другите обвинени кредити милионери длъжници към Агробизнесбанк са Христо Александров известен като Ицо Салфетката бизнесмена Пламен Тимев - Ганди, Николай Радулов главен секретар на МВР 97-ма / 98-ма година и други. Комисията по досиетата обяви сътрудниците на комунистическите служби и сред кредитните длъжници към Частна Земеделска Инвестиционна Банка (ЧЗИБ) друг трезор който фалира по време на еднопартийното управление на БСП И кабинета на Виденов. Проверени са общо 82 лица от тях 10 души са с установена принадлежност към тоталитарните служби. Комисията е обявила данните за шестима, тъй като четирима са починали.

Разкритите сътрудници са:


☭ Валентин Иванов Иванов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КЛУБ 777", гр. София;

☭ Георги Василев Георгиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СОДИ" ЕАД, гр. Девня /ДП "СОДИ" – по бюлетина/;

☭ Иван Панчев Иванов, едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "ДЕЛТА ИНВЕСТ" ЕООД, гр. София;

☭ Марко Дакев Бобев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПОДЕМ" ЕАД, гр. Габрово /ДП "ПОДЕМ" – по бюлетина/;

☭ Петър Недялков Карабаджаков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПОДЕМ" ЕАД, гр. Габрово /ДП "ПОДЕМ" – по бюлетина/;

☭ Христо Панчев Смоленов, физическо лице - длъжник.