Пътят на България към Европа

Знаете ли, че… през 1926 г. се състои първият ПанЕвропейски конгрес във Виена?

На него се събират 2000 участници от 24 страни и формират обща представа за една политически, икономически и военно обединена Европа.

Според вижданията в програмата на Първия ПанЕвропейски конгрес периодът между двете световни войни в Европа има две алтернативи – интеграция или колапс. Предлага се създаването на федерация на европейските държави.

Инициативата е задушена в условията на настъпващата вълна десни идеологии. Българският общественик Иван Шишманов (1862 - 1928 г.) е представител на държавата ни в първия конгрес на ПанЕвропа. След като изнася речта си, той пише: "За първи път на един международен конгрес се чу българска реч!"