Изненада Банишора

Бидейки един от най-старите софийски квартали Банишора "пази" чудесни архитектурни примери от последните два века. Изненадващото в случая не е сградата сама по себе си, а фактът, че не е разрушена. Затова са и кавичките в първото изречение.

Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора"
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора"
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора"
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора"
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора"
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - изглед откъм задният ѝ двор
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - изглед откъм задният ѝ двор
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - изглед откъм задният ѝ двор

Наоколо нямаше никой и не можахме да се стърпим и да не влезем в сградата. На практика се оказа, че тя е недостъпна, а снимките, които следват са от пристройката, която си личи, че е с поне половин век по-нова от шедьовъра, който заема "лицето" откъм улицата.

Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - изглед откъм задният ѝ двор
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - изглед откъм задният ѝ двор
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" - отвътре
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: разхвърлян гардероб
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: последната дата отбелязана на календара е от 2016 година
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: разхвърлян гардероб
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: разхвърлян гардероб
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: каленадрът
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: свалените табели от регистрационен номер на автомобил
Интересна, изоставена сграда в квартал "Банишора" отвътре: свалените табели от регистрационен номер на автомобил