Мечти Изоставени в Строеж

Изглежда нещо доста сериозно се е объркало с тези сгради в строеж.

извинете неособено сполучливите панорами