подлез графити

Снимка на графити от софийски подлез. Над графитът пише Royal Grande, на него е изобразена глава и ръка на човек, като ръката държи пръскащ спрей, а под нея има надпис "София"
Снимка на графити от софийски подлез. Над графитът пише Royal Grande, на него е изобразена глава и ръка на човек, като ръката държи пръскащ спрей, а под нея има надпис "София"
Снимка на графити от софийски подлез. надпис "София"
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез. изобразява касетофон, класически дискарски тип.
Снимка на графити от софийски подлез. изобразява касетофон, класически дискарски тип.
Снимка на графити от софийски подлез. изобразява касетофон, класически дискарски тип.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешко лице с отворена уста и надпис "Life is GOOD"
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешко лице с отворена уста и надпис "Life is GOOD", надписът е сниман отпо-близо.
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешка ръка, покзваща дяволският знак и надпис "Yeah"
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешка ръка, покзваща дяволският знак
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешка ръка, покзваща дяволският знак
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешка ръка, покзваща дяволският знак
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява човешка уста
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява надпис "NOIR"
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява хуманоидно същество, което пуши нещо.
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява надпис "Fee"
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява хуманоидно същество, което пуши нещо.
Снимка на графити от софийски подлез. Изобразява хуманоидно същество, което пуши нещо.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез.
Снимка на графити от софийски подлез.  Изобразява надпис "NOIR"

Тези графити са от подлеза под Цариградско при алея Яворов