Независимостта на България

Снимка на Манифеста, с който българският Цар Фердинанд обявява Независимостта на България

Манифест на цар Фердинанд I за обявяване на независимостта

Снимка на Манифеста, с който българският Цар Фердинанд обявява Независимостта на България

Цената на Независимостта


Снимка на Манифеста, с който българският Цар Фердинанд обявява Независимостта на България

След Независимостта