Ден на Народните Будители

За Денят на Народните будители, който честваме на 1ви ноември всяка година можем да сме благодарни на българското правителство и неговото Министерството на народната просвета, с чието решение се създава празникът през 1922г.


Всенародният патрон на българското просветителство е небесният покровител на българите Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Разбира се, почитани са и много други будители, отдали своето за българското просвещения и покровителството на българският дух, но Денят на Народните будители е планирано да бъде честван на денят, на който почитаме светецът.


Малката разлика в датите се получава след като светската българска държава установява Григорианския календар като държавен през 1916 година, докато православната, българска църква продължава да използва Юлианския календар – чак до 1968г.


През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски по инициативата на група интелектуалци (Станимир Станимиров, Александър Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Христо Цанков – Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина) внася предложение за установяването на ден, в който да бъдат почитани паметта и делото на безбройните просветителски дейци и понародному Будители на българите.


Със закон приет от 19 ОНС и подписан от цар Борис III се узаконява въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г.


Впоследствие празникът бива отменен от престъпният комунистически режим, който се старае с този акт, а и други престъпления, да отдалечи българите от корена им и да ги приближи до неестествените за тях “комунистически, интернационални ценности” през 1945г.


След края на престъплението комунизъм празникът бива възстановен. След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. Идеята за възстановяването му е на професор Петър Константинов.