Варненският дом на Йовков

Едва ли снимката има нужда от описание и коментар