град Земен

Снимка на дворът на стопанска сграда
Снимка на изоставена къща
Снимка на изоставена къща
Снимка на изоставена къща в град Земен
Снимка на изоставена къща в град Земен
Река Струма гледана от моста в град Земен
Изоставени къщи снимани от моста на река Струма в град Земен
Терасата на изоставена къща в град Земен
Изоставена стопанска постройка до жп линията в град Земен
Изоставена стопанска постройка до жп линията в град Земен
Изоставената Автогара в град Земен
Изоставената Автогара в град Земен
Изоставената Автогара в град Земен
ЖП линията в град Земен
Изоставена къща и изоставена Лада "Нива" пред нея в град Земен
Изоставена къща в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен
Две изоставени къщи в град Земен