790 години от битката при Клокотница (video)

"В дванадесетата година от царуването си излязох на война в Романия и разбих гръцката войска, а самия цар кир Тодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин до Драч превзех, гръцка още и арбанашка и сръбска, а пък градовете, които се намират около Цариград и самия този град, владееха фръзите, но и те се покоряваха под скиптъра на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха дните си…"

Из “Търновски надпис” (изсечен от цар Иван Асен II на една от колоните в църквата "Св. четиридесет мъченици", 1230 г.)

Представете си българска държава от Черно море до Адриатика само след една победа. Очевидно мирните преговори и процеси са били много значими за този български владетел. За цар Иван Асен II разговаряме с петима преподаватели в Софийския университет: проф. Милияна Каймакамова, проф. Христо Матанов, проф. Александър Николов, гл. ас. Кирил Господинов, д-р Калин Йорданов - зав. филиал "Боянска църква" към НИМ.