☭ пропагандни плакати ☭

Пропаганден анти сталинистки плакат изобразяващ фигурата на Сталин "изградена" от тухли, като огромна, червена стена. Надписът на руски гласи "Няма да дадем да се повтори"

"Няма да дадем да се повтори" - анти сталинистки съветски плакат от 1990г.

Пропаганден комунистически плакат изобразяващ самун хляб, от който нож отрязва филии, които откъсвайки се от хляба се превръщат в бомби. Надпис на руски гласи "Помощ за гладуващите по американският начин"

"Помощ за гладуващите по американският начин"

антипропаганден плакат от края на ссср
пропаганден комунистически плакат от Германия
пропаганден комунистически плакат от ссср

☭☭☭

плакат от края на ссср
плаката за пропаганден комунистически филм ссср
съветски пропаганден плакат от 1939г. изобразяващ Сталин да се ръкува с униформен другар, а надписът гласи "Работи така, че другарят Сталин да ти каже "Благодаря"!"

"Работи така, че другарят Сталин да ти каже "Благодаря"!" - съветски плакат от 1939г.

Юрий Гагарин в космоса

Както се досещате съветските космически постижения са добре експлоатирани от пропагандната машина. Надолу ще видите плакати от периода 1964-1974

"Ний дружим и изграждаме, и в космоса мир утвърждаваме "

"12 април Ден на космонавтиката"

"За мъжеството, трудът, разумът на съветският народ - Слава!"

☭☭☭

"Слава на първият космонавт Юрий Гагарин"

"Октомврийската ера - ера на велики постижения"