9 септември в учебната програма

епизод на ИСТОРИЯ.БГ

Какво трябва да знаят младите за времето, което е още живо в спомените ни и продължава да предизвиква политически спорове?


По темата в студиото дискутират:

проф. Евгения Калинова, преподавател по Нова история на България в Софийския университет и автор на учебници за 7., 9. и 10. клас на средното ни образование

проф. Евелина Келбечева от Американския университет в Благоевград

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди, ръководител на специалност "Хебраистика" в Софийски университет, един от авторите на учебник по История и #цивилизация за 10. клас и автор на две монографии в областта на образованието

доц. д-р Даниел Вачков, директор на Институт за исторически изследвания към БАН и преподавател в НГДЕК

доц. д-р Валери Колев от Софийския университет