Втори път

посещаваме нечии мечти изоставени в строеж