видео материали - престъплението комунизъм

Популярното предаване на БНТ посветено на 9 септември

Последната официална през 1989

По инициатива на Людмила Живкова

Престъплението комунизъм