Падането на берлинската стена

На 9 ноември 1989 пада Берлинската стена, която до тоя момент е държала гражданите на източен и западен Берлин разделени. Кадрите във видеото са натурални и без коментар. Сгромолясването на грозният символ на разделението е повратна точка в контра революцията, която европейците извършиха срещу престъплението Комунизъм.