100 години от правителството на БЗНС и реформите на Александър Стамболийски

100 години от правителството на Александър Стамболийски. Правителствата на БЗНС (1919-1923 г.) оставят след себе си много и разнообразни закони. Те провеждат първия референдум в новата българска история (1922 г.) - за съдене на министрите, довели България до двете национални катастрофи след Голямата война. Интересното при него било, че бюлетината за „виновен“ е била бяла, а за „невинен“ черна и силно омастилена. Друга знакова реформа на БЗНС е тази в образованието (1921 г.). Със закон е въведено задължително и безплатно прогимназиално образование, разширява се профилираното образование, отварят се много нови училища. Проведена е спорна правописна реформа. Най-противоречивият закон на БЗНС измежду близо 100 техни законодателни актове е този за трудовата повинност. БЗНС е създаден като политическа партия в края на 19 век, отговаряйки на нуждата от защитник на интересите на селското население. За 20 години партията израства като модерна европейска аграрна партия, а след Първата световна война се превръща в най-влиятелната и масова политическа сила със 77 хил. членуващи. Даровитият и нестандартен журналист Александър Стамболийски застава начело на БЗНС през 1905 г. Той има земеделско образование и дълги години работи в старозагорския вестник „Земеделско знаме“. По време на Първата световна война Стамболийски и Райко Даскалов - вторият човек в партията, лежат в затвора заради закани срещу цар Фердинанд. Там двамата ръководители създават идеологията на БЗНС и продължават със заканите си един ден ще преустроят България в интерес на истинския собственик на суверенитета - селячеството.